No Image

8 grudnia 2013 II Niedziela Adwentu

6 stycznia 2014 N. 0

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38 (26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, […]