Spotkania biblijne

Wtorek:
19:00 – spotkania biblijne (salka JDA);
20:10 – msza święta (salka JDA);

Nie taka Biblia straszna

Wtorek jest dniem poszerzania swojej wiedzy i znajomości Pisma Świętego. Z Biblią łączy się wiele fenomenów, każdy o niej słyszał, wiele osób zna jej fragmenty, rzadko kto całość, a prawie nikt nie ogarnia całości. Trzeba przyznać, że każdy z nas ma w domu przynajmniej jeden egzemplarz Biblii, lecz jej lektura jest trudna przez archaiczny charakter literacki, jak również problemy z przekładem. Dlatego na ratunek przychodzi nam ojciec Jacek proponując poznanie tej jakże ważnej pozycji z naszych półek. Co roku zaczynamy inny cykl dywagacji i dyskusji związanych z powstawaniem, interpretacją i prawidłowym odczytywaniem Słowa Bożego. Na każdym spotkaniu staramy się dostrzec analogię i to, co Bóg może powiedzieć współczesnemu człowiekowi przez analizowany fragment. Naszym celem jest jak najpełniej konfrontować współczesność z czasami bohaterów biblijnych, co służy do wyciągnięcia osobistych wniosków, a w efekcie do poszerzenia wiary i jeszcze pełniejszego umiłowania Jezusa. W poprzednich edycjach, uczestniczyliśmy w analizach różnego pojmowania seksualności na przestrzeni wieków w kontekście wybranych wydarzeń z Biblii; przypatrywaliśmy się działalności Bożej w życiu wybranych bohaterów i proroków, co dało nam możliwość poznanie mniej znanych i charakterystycznych faktów biblijnych, a nawet poznaliśmy teksty apokryficzne, nie stanowiące kanonu lektur Biblii, ale znacznie rozszerzające naszą wiedzę na temat Pism Objawionych. W tym roku staramy się znaleźć w Biblii ten rdzeń, na którym Biblia się opiera: mianowicie Boskie i ludzkie przykłady miłości i dobra, tak, aby w świecie gdzie nawet Biblia służy czasem jako narzędzie walki z religią, być przygotowanym do tej walki. Spotkania są ułożone w taki sposób, aby zainteresować każdą osobę, a liczne dygresje pojawiające się podczas tych spotkań prowadzą czasem do bardzo ciekawych dyskusji i wyjątkowego poszerzenia horyzontów. Autorem spotkań jest o. Jacek Granatowski, jezuita z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca, znawca i pasjonat Pisma Świętego