Spotkania doktorantów

I czwartek miesiąca:
19:00 – spotkanie doktorantów (salka JDA)

Spotkania, umownie nazwane – spotkaniami doktorantów – skupiają oprócz doktorantów także i „młodych” stażem pracowników naukowych łódzkich uczelni. Zapraszamy tych wszystkich, dla których wiara i nauka to nie są przeciwstawne bieguny, ale dopełniające spojrzenie na Boga i Jego dzieło stworzenia.

Tematyka spotkań jest różnorodna. Staramy się, aby każdy z uczestników mógł zaprezentować jakieś zagadnienie ze swojej dyscypliny naukowej. Omawialiśmy problem manipulacji w języku mediów, rozmawialiśmy o pozytywnych i negatywnych stronach badań genetycznych, następnie o prawach człowieka czy o granicach w życiu człowieka na podstawie książki Anselma Grüna. Prezentowaliśmy sylwetki osób, które cenimy i podziwiamy, m.in. Tomasza Mertona czy ojca Tomasza Rostworowskiego SJ. Oczywiście nie mogło i nadal nie może zabraknąć nauczania Kościoła. Omówiliśmy encykliki Benedykta XVI – o miłości (Deus caritas est) i nadziei (Spe salvi). A na ten rok zaplanowaliśmy powrót do dziedzictwa Jana Pawła II. Przedmiotem naszych rozważań staną się problemy poruszone w dwu encyklikach Redemptor Hominis i Fides et ratio. Podyskutujemy też na temat roli mediów i miejsca w nich tematyki religijnej. Kolejny temat to ekumenizm i dialog między religiami.

Zapraszamy wszystkich, których zaciekawiła tematyka spotkań i którzy chcieliby swoją osobą ubogacić nasze spotkania.