Puncta 15.04.2018 r.

Ewangelia według św. Łukasza 24, 33-48

 

Jezus ukazuję się Apostołom

 

33  W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, 34 którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». 35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 36 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 37 Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 38 Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 39 Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». 40 Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 41 Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» 42 Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 43 Wziął i spożył przy nich. 44 Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków
i w  Psalmach
». 45 Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, 46 i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. 48 Wy jesteście świadkami tego.

 

Obraz: świadectwo, droga, wiara, oświecenie, poznanie pisma, pieczona ryba

 

 

  1. Gdy tak rozmawiali o nim.

Zobacz jak ty rozmawiasz o Bogu, w jakich okolicznościach? Jak często? Z kim? Czy z każdym? Czy z wybranym? Czy to Ci pomaga w wierze?

 

      2. Czemu jesteście zmieszani?

Zobacz jak brak wiary powoduje zmieszanie. Zobacz co jest podstawą zmieszania
u ciebie.

 

      3. Podali mu rybę.

Zobacz czego potrzebujesz aby bardziej wierzyć. Jakich znaków? Jakiego dowodu? Jakiej przemiany siebie?

 

Prośba:  Abym uwierzył w pełni

 

 

2018-04-15