Puncta 11.02.2018 r.

Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

 

Uzdrowienie trędowatego

 

40  Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». 41 <A Jezus>, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotkną go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» 42 Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 43 Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił*, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo* dla nich.» 45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

Obraz: Prośba, dzień, choroba, pokora, trąd, dotknięcie

 

 

  1. Przyszedł trędowaty.

Zobacz swoją chorobę. Co jest twoim trądem, który oddala Cię od Boga i od drugiego człowieka? Nazwij ten trąd

 

      2. Upadł na kolanach

Zobacz jak prosisz. Czy potrafisz być pokorny? Czy raczej wobec siebie i innych coś grasz?

 

      3. Jeśli chcesz oczyść mnie.

Zobacz czego chcesz ale też zobacz czy jesteś wolny od swoich pragnień.

 

Prośba:  O wolność od oczekiwań

 

 

2018-02-11