Puncta 28.01.2018 r.

Ewangelia według św. Marka 1, 21-28

 

Nauczanie w Kafarnaum

 

21 Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi, i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga*». 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» 26 Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Obraz: Człowiek opętany, Jezus, nauczyciel, nauka, doświadczenie cudu

 

 

  1. Zdumiewali się nauką.

Zobacz co Ciebie najbardziej zdumiewa w nauce Jezusa? Co dla Ciebie jest najważniejsze? Co Ciebie porusza, daje siłę, sens?

 

      2. Zaczął wołać czego chcesz?

Zobacz swoje pokusy, może wątpliwości i zobacz do czego Cię one doprowadzają?

 

      3. Milcz i wyjdź.

Zobacz jak ważną rzeczą w życiu jest umiejętne odchodzenie od pokus. Zobacz co Ty z nimi robisz? Czy umiesz je zostawić?

 

Prośba:  Abym szedł za Jezusem

 

 

2018-01-28