Puncta 21.01.2018 r.

Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

 

Pierwsze wystąpienie

 

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim. 19 Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Obraz: Zaufanie, Powołanie, łowienie ryb, pójście za Jezusem

 

 

  1. Czas się wypełnił.

Zobacz czym ty wypełniasz czas. Co dla Ciebie jest najważniejsze? Czego szukasz? Co znajdujesz?

 

      2. Bliskie jest królestwo.

Zobacz co w Twoim życiu jest blisko? Co je wypełnia? Co doświadczasz?

 

      3. Pójdź za mną.

Zobacz, że każde powołanie jest tam gdzie jest potrzeba. Powołanie jest odpowiedzią na pragnienia i potrzeby. Zobacz na swoje powołanie i odpowiedz sobie. Co dla Ciebie jest ważne?

 

Prośba:  aby Bóg był dla mnie ważny.

 

 

2018-01-21