Puncta 10.01.2018 r.

Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

 

Świadectwo uczniów

 

35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» 39 Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. 42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas»- to znaczy: Piotr.

 

Obraz: poszukiwanie, Baranek Boży, zaufanie, nadanie imienia, tożsamości

 

 

  1. Oto Baranek Boży.

Zobacz kto w życiu zwraca Ci uwagę na Boga? Co to jest? Dlaczego tak jest? Gdzie Go znajdujesz?

 

      2. Nauczycielu, gdzie mieszkasz?

Zobacz, że bliskość powoduje, że chce się znać Boga coraz bardziej. Jak ty znasz Boga? Przez co Go poznajesz?

 

      3. Chodźcie, a zobaczycie.

Zobacz jak ważne w życiu wiary jest doświadczenie Boga. Jakie jest Twoje doświadczenie? Czym mógłbyś się podzielić?

 

Prośba:  abym doświadczał(a) wiary

 

 

2018-01-10