Puncta 8.11.2017 r.

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

 

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych

 

1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 4 Roztropne zaś razem
z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
5 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 6 Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” 7 Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 8
A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”.
9 Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej
do sprzedających i kupcie sobie!”
10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” 12 Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

 

Obraz: światło, sen, lampy, oczekiwanie, próba, noc, ciemność

 

 

  1. Roztropne wzięły ze sobą oliwę

Zobacz na swoje doświadczenie i popatrz szczególnie tam gdzie rozeznawałeś i myślałeś nad konsekwencjami. Zobacz, co to dawało w Twoim życiu. Czy te decyzje trwają?

 

      2. „Nierozsądne (…) nie wzięły z sobą oliwy”

Zobacz na decyzję albo jej brak i decyzje podejmowane w pośpiechu zobacz czy one trwają?

 

      3. „Te, które były gotowe, weszły”

Zobacz, że królestwo Boże zależy od mojego przygotowania i gotowości. Czy jestem gotowy?

 

 

Prośba:  aby być gotowym

 

 

2017-11-08