Puncta 11.10.2017 r.

Ewangelia według św. Mateusza 22, 1-14

 

Przypowieść o uczcie królewskiej

 

1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: 2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne sługi
z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”
5 Lecz oni zlekceważyli to
i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa,
6 a inni pochwycili jego sługi
i znieważywszy [ich], pozabijali.
7 Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 8 Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 9 Idźcie więc na rozstajne drogi
i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”.
10 Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. 11 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. 12 Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 13 Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 14 Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

 

Obraz: uczta, wesele, zaproszenie i zaproszeni, odpowiedni ubiór, odmowa, pobite i zabite sługi

 

Prośba: o dobre przygotowanie wewnętrzne

 

  1. Zaproście na ucztę

Zobacz, czy jesteś gotowy do przyjęcia zaproszenia. Czy się cieszysz?

Czy się przygotowujesz?

 

      2. Zlekceważyli i powiedzieli

Zobacz na swoje wytłumaczenia i usprawiedliwienia.

Na ile w nich lenistwa, na ile rozeznania, a na ile niechęci?

 

      3. Nie był w odpowiednim ubiorze

Zobacz, że pójście na spotkanie i na ucztę wiąże się z odpowiednim przygotowaniem.

Zobacz, na ile jesteś przygotowany. Co zrobić, aby być przygotowanym lepiej?

 

 

 

 

 

2017-10-11