07.06.2017 r.

Ewangelia według św. Jana 3, 16-18

 

Nikodem

 

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Obraz: umiłowanie, potępienie, posłanie, życie wieczne, rozmowa nocna

Prośba:  abym umiał podziękować za zbawienie

 

  1. „Tak bowiem Bóg umiłował świat”

Czyli jak?

Zobacz konkretne przejawy Bożej miłości świata i ciebie. Nazwij je.

Zobacz i doceń to, co od Boga dostajesz.

 

2. Aby mieć życie wieczne

Zobacz, że Bóg powołuje nas do innego świata.

Zobacz, czy to powołanie jest zawsze obecne w twoich decyzjach.


3. Aby świat zbawić

Zobacz, że Bóg zbawia człowieka, czyli ciebie. Gdzie widzisz moc zbawczą w twoim życiu?

 

 

2017-06-07