31.05.2017 r.

Ewangelia według św. Jana 20, 19-23

 

Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

 

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»

 

Obraz: Jezus, drzwi, przyjście, Duch Święty, radość, konfesjonał

Prośba: abym przyjął Ducha

 

  1. „Drzwi były zamknięte z obawy przed…”

Zobacz swoje obawy, nazwij je i zobacz, czy jesteś w stanie sam sobie z nimi poradzić,

czy raczej potrzebujesz pomocy, aby się z nimi uporać?

 

            2. „Uradowali się ujrzawszy Pana”

Zobacz, czy przyjście Boga napawa Cię radością?

Czy umiesz to zobaczyć i się z tego ucieszyć?

 

            3. „Tchnął na nich Ducha”

Zobacz, że Bóg zawsze zsyła swego Ducha. Ty musisz Go tylko przyjąć.

 

 

2017-05-31