24.05.2017 r.

Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20

 

Ostatni rozkaz

 

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Obraz: Jezus, góra, władza, potęga, obecność, obietnica, wątpliwości, posłanie

Prośba: abym ewangelizował

 

  1. Idźcie tam, gdzie wam polecę

Zobacz na swoje posłuszeństwo.

Czy zawsze wiesz co masz robić? Jak to wiesz i czy to wykonujesz?

 

            2. „Idźcie więc…”

Zobacz, że jesteś posłany, masz coś zrobić. Bóg cię posyła. Czy to jest dla ciebie radością czy smutkiem?

 

            3. Uczcie więc…

Zobacz, czy ewangelizujesz słowem czy czynem. Czy tym i tym?

I czy w tej ewangelizacji widzisz Boże błogosławieństwo?

 

 

2017-05-24