17.05.2017 r.

Ewangelia według św. Jana 14, 15-21

 

 

15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila,
a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.
20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

 

Obraz: przykazania, miłość, Ojciec i Syn, obietnica, matrioszka, Duch Święty

Prośba: abym poznał(a) Boga

 

  1. „Jeżeli Mnie miłujecie”

Zobacz, że przykazanie miłości jest raczej zaproszeniem niż rozkazem.

Jak ty widzisz miłość? Czy innym dajesz wolność w miłości, czy raczej wymagasz ją względem siebie?

 

            2. Dam wam Parakleta, aby zawsze był z wami

Zobacz, że miłość to troska o drugiego.

Bóg troszczy się o ciebie, a czy ty umiesz troszczyć się o Boga i drugiego?

 

            3. Wy Go poznacie

Zobacz, że Bóg sprawia, że jesteś w stanie Go poznać. Na ile ty znasz Boga i starasz się coraz bardziej Go poznać?

 

 

 

2017-05-17