10.05.2017

Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

 

Do domu Ojca

 

1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
4 Znacie drogę, dokąd Ja idę». 5 Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

 

Obraz: droga, posłanie, mieszkań wiele, cuda

Prośba: abym poznał(a) Boga

 

  1. „Niech się nie trwoży serce wasze.”

Zobacz, że tam gdzie jest lęk, tam jest coś, co dla ciebie jest bardzo istotne.

O co się troszczysz, o co zabiegasz? Co jest dla ciebie najważniejsze?

2. „Ja jestem drogą”

Zobacz, że każde rozwiązanie jest u Boga.

Czy umiesz szukać dobrego rozwiązania w Bogu? Gdzie szukasz rozwiązań dla twoich problemów?

3. Gdybyś poznał

Zobacz, jak ważne jest poznanie Boga w rozwiązywaniu swoich problemów.

Porównaj ilość problemów do poznania Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-10