12.04.2017 r.

Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

 

1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu.
5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna
7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

 

Obraz: kamień, płótna, wiosna, ranek, pośpiech

Prośba: o doświadczenie Zmartwychwstania

 

  1. „Wczesnym rankiem”

Zobacz, co ty robisz na początku dnia. Czego szukasz? I czy rzeczywiście w tym wszystkim znajdujesz Boga?

 

           2. „Biegli razem”

Zobacz, ku czemu się spieszysz. Co jest najważniejsze? Czego chcesz doświadczyć?

 

           3. Weszli i uwierzyli

Zobacz na swoje doświadczenia. Czy one pomagają ci w wierze, czy raczej przeszkadzają?

Co zrobić, aby te doświadczenia pomagały ci zobaczyć Zmartwychwstałego?

 

 

2017-04-12