List Duszpasterza JDA, o. Jacka Granatowskiego SJ

Moi Kochani,

mój list jest konsekwencją zaistniałej sytuacji, która mnie – jako duszpasterza – zaskoczyła. Zostałem powiadomiony o konieczności pokrycia kosztów czegoś, o czym nie miałem pojęcia, nie było to ze mną uzgadniane, ani nie zostałem też wcześniej poproszony o jakiekolwiek dofinansowanie. W związku z tym pozwolę sobie na kilka uwag:

  • Dojrzałość i dorosłość wymaga od nas odpowiedzialności za podejmowane decyzje – jeśli kogoś nie uprzedza się o planowanych wydatkach, a następnie prosi się, żeby pokrył koszta – to nie jest to na pewno ani dojrzałe, ani kulturalne. W związku z tym, moja odpowiedź w takiej sytuacji może być tylko negatywna.
  • Zarówno Prawo Kanoniczne, jak i Nauka Społeczna Kościoła mówą, że wola ofiarodawców jest święta i nie można jej zmieniać. Podczas naszych zbiórek pieniędzy na Szlachetną Paczkę nigdy nie było mowy o ponoszeniu kosztów organizacyjnych – nadwyżki można jedynie przekazać na inne cele charytatywne. Jako ksiądz nie mogę postępować wbrew nauce Kościoła.
  • Nie posiadam własnych pieniędzy. Pieniądze na wydatki JDA pochodzą z funduszy Stowarzyszenia, parafii i zakonu jezuitów. Za każdym razem zgodę na wydatkowanie pieniędzy na cele JDA wyrażają: Zarząd Stowarzyszenia, Proboszcz / Superior domu.

Wobec powyższego postanowiłem wprowadzić następujące środki naprawcze i raz jeszcze przypominam:

  1. Każdy, kto chce otrzymać wsparcie finansowe – proszę o osobisty kontakt ze mną.
  2. Wszystkie ogłoszenia podczas Mszy św. lub na spotkaniu, proszę aby były ze mną ustalone.
  3. Dialog o sprawach Duszpasterstwa proszę prowadzić ze mną (a nie poza mną).
  4. Korzystanie z pomieszczeń duszpasterskich i kaplicy św. Krzysztofa poza godzinami spotkań jest możliwe tylko za wiedzą i zgodą o. Superiora lub moją.
  5. Wszystko, co robimy pod szyldem JDA, musi być uczciwe, solidne i przejrzyste.

Kochani, nie stwarzajmy sobie niepotrzebnych problemów. Duszpasterstwo to miejsce, gdzie mamy się uczyć poszanowania dla drugiej osoby i dojrzewać Ad Maiorem Dei Gloriam.

Z serca błogosławię,
o. Jacek – Wasz duszpasterz