07.06.2017 r.

16 czerwca 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 3, 16-18   Nikodem   16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego […]

31.05.2017 r.

5 czerwca 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 20, 19-23   Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom   19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były […]