Puncta 29.11.2017 r.

8 grudnia 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Marka 13, 33-37   Potrzeba czujności   33 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 34 Bo rzecz ma się podobnie jak z […]

Puncta 22.11.2017 r.

28 listopada 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 25, 31-46 Sąd ostateczny 31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie […]

Puncta 8.11.2017 r.

26 listopada 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13   Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych   1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły […]

Puncta 15.11.2017 r.

19 listopada 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 25, 14-30   Przypowieść o talentach   14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał […]

Puncta 25.10.2017 r.

1 listopada 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 22, 34-40   Największe przykazanie   34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden […]

Puncta 11.10.2017 r.

12 października 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 22, 1-14   Przypowieść o uczcie królewskiej   1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: 2 «Królestwo niebieskie podobne […]

07.06.2017 r.

16 czerwca 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 3, 16-18   Nikodem   16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego […]

31.05.2017 r.

5 czerwca 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 20, 19-23   Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom   19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były […]

24.05.2017 r.

27 maja 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20   Ostatni rozkaz   16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. […]

17.05.2017 r.

22 maja 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 14, 15-21     15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela […]