Puncta 15.11.2017 r.

19 listopada 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 25, 14-30   Przypowieść o talentach   14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał […]

Puncta 25.10.2017 r.

1 listopada 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 22, 34-40   Największe przykazanie   34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden […]

Puncta 11.10.2017 r.

12 października 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Mateusza 22, 1-14   Przypowieść o uczcie królewskiej   1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: 2 «Królestwo niebieskie podobne […]

07.06.2017 r.

16 czerwca 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 3, 16-18   Nikodem   16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego […]

31.05.2017 r.

5 czerwca 2017 Marcin Ludwisiak 0

Ewangelia według św. Jana 20, 19-23   Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom   19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były […]